• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Årsrapportering - Heilskapleg styring

Årsrapportering

Verksemdstyring femnar om all aktivitet knytt til leiing, planlegging og styring av drift- og utviklingsoppgåver, og skal sikre:

 • etterleving av lover og forskrifter
 • iverksetting av politiske og administrative vedtak, prioriteringar og mål
 • best mogleg resultat og kvalitet i tenestene
 • lik og samordna styring mellom og innan tenesteområda
 • effektiv ressursutnytting

Årsrapport for heilskapleg styring er eit ledd i arbeidet med å sikre dette.

Denne rapporten har to formål:

 1. Forarbeid til styringsdialog mellom einingsleiarnivå og kommunedirektørnivå 1. halvår. Rapportering skjer i forkant av dette dialogmøtet og gir eit godt utgangspunkt for styringsdialogen. Område for forbetring skal peikast ut i dette møtet og evaluerast i styringsdialog 2. halvår.
 2. Innspel til årsmelding/årsrapport. Gjennom denne rapporteringa vil kommunedirektøren hente inn den nødvendig informasjonen som trengs frå einingane til årsmeldinga.  

Sykkylven kommune har definert fire prinsipp for styring. Dette er:

 • Mål og resultatstyring
 • Risikobasert styring
 • Internkontroll
 • Forbetring og innovasjon

Årsrapporteringa er bygd opp kring desse fire områda.

  Innsendar
  Hjelp
  Lukk

  1.Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen.

  2.Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.

  3.Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

  Bruk og utfylling

  Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

  * Betyr obligatorisk for utfylling

  Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

  Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

  Vennligst vent...

  Loader