• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om skjenkeløyve for enkelthøve/ambulerande

Innleiing

NB! Skjenkeløyve for enkelthøve må sendast inn seinast 3 veker før arrangementet skal haldast. Dette då det skal innhentast uttale frå Politiet og sosialtenesta.

For ambulerande skjenkeløyve er saksbehandlingstida vanlegvis ei veke.


Målgruppe

Skjenkeløyve kan søkjast av personar som ønskjer å servere alkoholhaldig drikk i samband med slutta selskap eller ved eit bestemt høve.


Skjenkeløyve for enkelthøve alkohollova §1-6

Dette må brukast når det er opne/offisielle arrangement. Dvs. når gjestane er invitert via annonser, plakatar, eller sosiale media. Ansvarleg skjenkestyrer må være fylt 20 år (legitimasjon vert kravd). Det er ikkje krav om bestått kunnskapsprøve. Aktuelle arrangement for enkelthøve er til dømes konsertar, teater, festivalar og ulike festar med servering.

Ambulerande skjenkeløyve etter alkohollova §4-5

Ambulerande skjenkeløyve er ikkje knytt til ein bestemt person eller skjenkestad, og gjeld kun skjenking til slutta selskap. Ambulerande løyve vert brukt ved bryllaup, konfirmasjonar, jubileum og liknande. Deltakarane må ha ein eller annan tilknyting til den eller dei som inviterer til selskapet. Det er ikkje nok at ein før skjenkinga byrjar, skriv seg på lister eller kjøper billettar. Vanlegvis må initiativet kome utanfrå, ikkje frå skjenkestaden. Det hjelp heller ikkje at talet på gjestar er avgrensa, eller at arrangementet i innbydinga eller i annonsa er kalla «lukka selskap». Vanlege medlemsmøter i ei foreining vil ikkje oppfylle lovas krav til lukka selskap. Klubbar og liknande med avgrensa medlemskap vert ikkje i seg sjølv rekna som lukka selskap.

Det søkast om ambulerande løyve dersom ein eller fleire av følgjande føresetnader er tilstade:

  1. Dersom ein leiger lokale + fleire tenester (f.eks. vasking, servering o.l.) av utleiger. Då er søknad naudsynt.
  2. Dersom ein tar betalt for alkohol.
  3. Dersom lokalet festen skal haldast i har serveringsløyve.


Regelverk:

Lokal forskrift

Lov om omsetjing av alkoholhaldig drikk (Alkohollova)

Lov om serveringsverksemd (Serveringslova)

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (Forvaltningslova)

Handbok i alkohollova (Helsedirektoratet)

Forskrift om omsetnad av alkoholhaldig drikk (Alkoholforskrifta)

Hjelp
Lukk

1.Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen.

2.Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.

3.Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader